Search This Blog

Mar 15, 2017

Excellent Upanyasam on Meera Bai by Sri Visaka HariNice Paintings depicting Meera ma

இளிச்ச வாய் பெருமாள்

சித்தர் இடைக்காடரிடம் ஒரு குடியானவர் கேட்டார்; “பெருமாள் தசாவதாரம் எடுத்தார்; நான் கூப்பிடும்போது எந்தப் பெருமாள் வருவார்?”

அதற்கு சித்தர் சொன்னார்: “ஏழை, இடையன், இளிச்சவாயன்”.

குடியானவர் கொஞ்சம் திகைத்துப் போனார். இதில் என்ன அர்த்தம் பொதிந்துள்ளது என்று சிந்தித்தவர் தெரிந்தவர்களிடம் விளக்கம் கேட்டார்.

அப்போது அதன் அர்த்தம் புலப்பட்டது; ஏழையாக வாழ்ந்த ராமரும், இடையனாக வாழ்ந்த கண்ணனும், இளிச்ச வாயனான (வாயை இளித்து ஹிரண்யனைப் பிளந்த) நரசிம்மரும் வருவார்கள்.

இதனை உங்கள் அன்றாட வாழ்வுடன் பொருத்திப் பாருங்கள்.
Mar 10, 2017

The film - Bhagavan Sri Ramakrishna

Dear Bakthas,

This is a wonderful bakthi related movie. Dont miss it.  I loved it. 

Made me cry, forget the world around me atleast for sometime.... thought provoking simple dialogues...

Please try.  It has english subtitles too...

The film - Bhagavan Sri Ramakrishna - revised fileNarasimha bakthai


Feb 12, 2017

Sri Yagna Narasimha, Puri, OdhishaArchitecture

The temple is facing towards west and the height of the temple is about 60 ft. Local people also called this temple as Nrusingha Temple and Nrusimha Temple.The presiding deity is Lord Narasimha. There are two images of Lord Narasimha inside the temple, one behind the other. The image in front is called Shanta Narasimha. In local language 'Shanta' means 'Calm' or 'Sober'. Anyone who sees this image of Lord Narasimha will have his anger, frustration, and anxiety will vanish. The Deity in the back is called Ugra Narasimha. In local language 'Ugra' means 'Angry'.

Legend

As depicted in the Skanda Purana once King Indradyumna stayed near Nilakantheswar temple to make arrangements to performAshwamedha Yajna for one thousand years. On the advice of Sage Narada, King Indradyumna made a Nrusimha image out of black stone and placed the image under black sandal wood tree and worshipped Him.
It is believed that in front of this temple the Ashwamedha Yajna took place and hence He known as 'Yajna Narasimha'. Devotees will earn more punya if they make a darsana of Sri Nilakantheswar, Yagna Narasimha and Panchamuki Hanuman (Lord Hanuman image with five faced) after the sacred bath in Indradyumna Tank. Festivals like Narasimha Janma, Satapuri Amavasya etc. are observed in Nrusingha temple with great devotion.

History

When Kalapahad attacked Puri and was smashing Deities of various temples, he saw Shaanta Narasimha image and his anger subsided; hence he could not break the Deity as he had planned. Santa Narasimha’s features are human-like. He has a sharp human nose, a large curly mustache, and an outstretched tongue.

Parshwadevatas 

As per Pancharatra and Vaikhanasa the central idol of Vishnu should be surrounded by four side icons, whether be it Purusha,Satya, Achyuta, Aniruddha (Vaikhanasa) or Vasudeva, Samkarshana, Pradyumna, Aniruddha (Pancharatra). Here also similar pattern is followed where the main deity Nrisimha faces west direction,and other deities are surrounded as follows.

The three sides central niches of the side of Vimana house the images of Varaha, Trivikrama(Vamana) and Vishnu as the Parsvadevatas of the main presiding deity.
The image of Varaha is the Parsvadevata of the southern side. He holds Chakra in his uplifted back right upper hand while his lower left hand holds a conch above Goddess Prithvi.

The Parsvadevata on the northern side niche is Trivikrama. The four handed image of Trivikrama has been installed on the double petalled lotus pedestal. He holds gada in right upper hand, lotus flower in right lower hand, chakra in left upper hand and conch in left lower hand respectively. Figures of Sridevi and Bhudevi are flanked on either side of deity. The right leg of deity is set firmly on the ground and another uplifted left foot touches the image of Brahma. Beneath his uplifted leg is a scene of Bali who is presenting the gift to Vamana while Shukracharya lifts his hands up in dismay.

The image of four handed Vishnu is the Parsvadevata of the eastern or backside central niche of the main deity.

The central deity is the Ugra Nrisimha inside the Garbhagriha and Shanta Nrisimha facing west is the first expansion of the Ugra Nrisimha. Finally the five images equate as per the traditional Vaishnava Agama shastra.Temple Location
Feb 10, 2017

கண்ணனும் நானும்
நெஞ்சம் 

ஈனக் கவலைக ளெய்திடும் போதில் 

இதஞ்சொல்லி மாற்றிடு வான். ... 

அன்பர் 

கூட்டத்தி லேயிந்தக் கண்ணனைப் போலன்பு 

கொண்டவர் வேறுள ரோ? ...!!!

(பாரதியார்)


thanks

Jan 31, 2017

பரிபூரண சரணாகதிஒருசமயம் ராமானுஜர், ஸ்ரீரங்கத்தில்கிருஷ்ணாவதாரம்பற்றி தாம் செய்த உபன்யாசத்தில் கிருஷ்ணன், சலவைத் தொழிலாளியிடம், சலவை செய்த தமது துணிகளைக் கேட்டபோது, அவன் தர மறுத்ததாகக் கூறினார்!

அன்றிரவு, ஒரு சலவைத் தொழிலாளி ராமானுஜரிடம் வந்து, கிருஷ்ணனுக்கு சலவை செய்த துணிகளைத் தர மாட்டேன் எனக் கூறிய அந்த சலவைத் தொழிலாளிக்காக நான் மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொள்கிறேன். அதற்காக ரங்கநாதரின் துணிகளை இனி, நானே துவைத்துத் தருகிறேன்எனக் கூறினான்.

அப்படியே செய்எனக் கூறினார் ராமானுஜர்!

அந்த சலவைத் தொழிலாளியும் அடுத்த நாள் முதல் ரங்கநாதரின் துணிகளை வாங்கிச் சென்று பளிச்செனத் துவைத்து, ராமானுஜரிடம் காட்டி, பிறகு கோயிலில் கொடுத்து வந்தான். ராமானுஜரும் அவனை மனமாறப் பாராட்டுவார்.

ஒரு நாள் அவன் ராமானுஜரிடம், நீங்கதான் என்னைப் பாராட்டறீங்கஆனால் ரங்கநாதர் பாராட்டலியேஎன்றான்.

அது கேட்டு ராமானுஜர் அவனை ரங்கநாதரிடம் அழைத்துச் சென்று, உங்களுக்காக இவன் தினமும் சிரத்தையாக, துணிகளைத் துவைத்துக் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறான்! ஒருநாள் அவனிடம் பேசினால்தான் என்ன?” எனக் கேட்டார்.

உடனே ரங்கநாதர் அவனிடம், உனக்கு என்ன வேண்டும் கேள்?” என்றார்.

சாமி, கிருஷ்ணாவதாரத்திலே, உங்களுக்கு துவைத்த துணிகளைத் தர மாட்டேன்னு சொன்னானேஅவனை மன்னித்து அவனுக்கு நீங்கள் முக்தி அளிக்க வேண்டும்!” என்றான்.

அவனை மன்னித்து விட்டேன். அப்பொழுதே அந்த விஷயத்தை மறந்தும் விட்டேன்என்றார் ரங்கநாதர்.

இதைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ராமானுஜர் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் தவறு செய்த ஒருவனுக்காக முக்தி கேட்டியே, உனக்காக நீ ஏன் ஒண்ணுமே கேட்கலேஎனக் கேட்டார்.

அதற்கு அந்தச் சலவைத் தொழிலாளி, அதை நீங்க பார்த்துக்குவீங்க சாமிஎன்றான். இதனைக் கேட்ட ராமானுஜர், மனம் நெகிழ்ந்து அவனை ஆசீர்வாதம் செய்தார்.

உண்மையான பக்தர்கள் மற்றவர்களைப் பற்றித் தான் கவலைப்படுவார்கள். தம்மைப் பற்றி நினைப்பதில்லை. அதை குருவிடம் விட்டு விடுவார்கள்